נדל"ן ואחזקת מבנים


רגולציה של ניהול ואחזקת נכסי מקרקעין

ניהול נכסים דורש מידה רבה של נאמנות, אחריות ונחישות במטרה למקסם רווחים ללקוח. במדינות רבות נחקקו חוקי ניהול נכסים ותקנות המסדירים את המקצוע ניהול נכסי נדלן כגון  עמותות ותאגידי נדלן, דירות, בנייני משרדים, קואופרטיבים, וכיוצא באלה.

חובות מקצועיים ואחריות כלפי בעלי הנכסים

ברוב המדינות, מנהלי נכסים מחויבים להיות בעלי רישיון. הרישוי דורש תואר או תעודת סיום קורס ניהול נכסים, עמידה בבחינה בכתב ותעודת יושר. בעלי רישיון לאחזקת מבנים נדרשים ללימודי המשך ותשלום אגרת רישיון שנתית.

מנהלי נכסים חבים חובת אמונים כלפי בעלי הנכסים המחייבת אותם לפעול תמיד לטובת האינטרסים של לקוחותיהם. כלומר הימנעות מניגוד עניינים והזדמנויות של רווח אישי הפועל לרעת הלקוח.

מנהלי נכסים נדרשים להתמחות בחוקים הקשורים בניהול הנדלן כגון דיני קניין, מיסוי מקרקעין, חוק החוזים וכו' הנדרשים לניהול הנכסים, מסייעים בניהול התחייבויות הלקוחות כלפי הרשויות. מנהלי נכסים אחראים גם בעניינים הקשורים לתאגידים, עמותות שותפויות הכוללים הערכות שווי, תשלום מיסים וחובות, דיווחים שנתיים לרשויות המדינה ודיווחי עסקאות מכירה ורכישה עבור המשקיעים. הטיפול כולל גם בסוגיות מיסוי בינלאומי הקשור בתשלום מס  משקיעים זרים.

מערך ניהול בתים כולל:

 • מחלקה טכנית אשר תפקידה לתחזק את הנכס באופן שוטף, לתקן ולשפץ את הטעון שיפוץ.
 • שמירה על ניקיון.
 • שמירה וניהול פיזי של הנכס כמו לדוגמה ניהול מגרש חנייה והחכרת מחסנים.
 • ייצוג בעלי הנכסים וטיפול מול דיירים ושוכרים כגון הסכמי מכר, שכירות, הגשת תביעות ומכתבי דרישת חוב.
 • פיתוח וניהול בתחומים שונים כגון אנרגיה מתחדשת, השבחת נכסים ויזום פרויקטים לבניית משרדים ודיור.

משרד עורכי דין רונן אורן ושות' מציע ללקוחותיו שרות ניהול נכסי מקרקעין הכולל יעוץ משפטי כדלקמן:

 • איתור קונים, משקיעים ושוכרים פוטנציאליים.
 • ניהול מו"מ מכירה, רכישה והשכרה בשם המשקיעים.
 • עריכה וחתימה על הסכמי מכר, שכירות והארכת הסכמים קיימים.
 • בדיקת שוכרים וקבלת בטחונות המניחים את הדעת לרבות גביית דמי השכירות.
 • תחזוקה שוטפת לנכסים והתאמתם בהתאם להסכמי השכירות.
 • הגשת תביעה פינוי כנגד שוכרים, מכתבי התראה, נקיטת הליכי גבייה בהוצל"פ ומימוש ערבויות.
 • ניהול חשבון נאמנות והעברת תקבולי שכירות ללקוח.