העלמת מס

העלמת מס, או השתמטות מתשלום מס, מתבטאת ברצונו של בעל עסק להשאיר בידיו את כל (או רוב) ההכנסות שקיבל תמורת עבודתו. הרציונאל מאחורי רצון זה הוא, על פי רוב, הימנעות מהעברהת הכסף שהרוויח בעבודה מאומצת לרשויות המס והסיכון שנטל בעבודות אלה. ברוב המקרים של העלמות המס מדובר באנשים קשי יום אשר מתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי עצמם וכלפי משפחתם, אולם קיימים גם מקרים רבים בהם גם אנשים אמידים ובעלי הון משתמטים מחובת הדיווח על עסקאות משום חוסר היכולת להפנים את חובת הציות לחוק.

הסטטיסטיקה מלמדת כי היקף העסקאות שאינן מדווחות עומד על כ-50 מיליארד ₪ בשנה. הפסד המדינה כתוצאה מכך עומד על כ- 25 מיליארד ₪ אשר אינם מגיעים לקופת המדינה ונשארים בכיסם של העבריינים.

 הדרכים הנפוצות ביותר להעלמה והשתמטות מתשלום מס הכנסה

  • העלמת הכנסות בפועל: אי דיווח בפועל עבור חלק מההכנסות, או כולן, לרשויות המס. זאת על ידי קבלת תקבולים מבלי לרשום חשבונית מס ללקוח.
  • הגדלת ההוצאות באופן פיקטיבי: דיווח על עסקאות שלא נערכו כלל על ידי המצאת חשבונית פיקטיבית. חשוב לציין בהקשר זה שבמקרים כאלה, גם מוסר החשבונית וגם מקבלה נחשבים לעבריינים.
  • מסירת חשבונית עבור הוצאה פרטית, של בעל העסק או של מישהו אחר, כהוצאה לטובת העסק, בידיעת או שלא בידיעת נותן החשבונית.
  • מצג שווא לצורך קבלה של הקלות במס: למשל, דיווח שקרי על מגורים באזור עדיפות הזוכה להקלות במס או המצאת תעודה פיקטיבית המקנה הקלות.
  • עסקה מלאכותית: עסקה שאין בה ממש אשר מטרתה היא הקטנת נטל המס. למשל, רישום כוזב של בן או בת זוג כעובדת בעסק של חבר ו/או רישום אשתו של החבר כעובדת בעסקו של בן הזוג על מנת ליהנות מהקלות בנטל המס.

ההשפעות הכלכליות והחברתיות של השתמטות מתשלום מס

  • פגיעה ביעילותו הכלכלית של השוק: העלמת מס מקנה יתרון לבעלי העסקים המשתמטים מהתשלום על פני מתחריהם המשלמים מס כחוק. כך עלולה להישחק רווחיות הענף והכדאיות לעסוק בו. פגיעה בענף גוררת גם פגיעה גם בענפים משיקים אשר להם יחסי גומלין עם אותו ענף והשלכותיה הן פגיעה בשוק כולו.
  • הכבדת נטל המס הכללי: הקטנת הגבייה בפועל של מיסים משיתה בעקיפין על הציבור כולו את הגדלת נטל המס. כך נפגעת חלוקה צודקת של הנטל על פני כל האוכלוסיה.
  • השקעות לא יעילות במשק: פעמים רבות, מתוך רצון להסתיר את ההון השחור שצבר המשתמט, הוא ישקיע אותו באופן לא יעיל למשק כמו נסיעה לחו"ל והוצאה של הכסף מחוץ לגבולות המדינה. ההון השחור אינו חוזר למשק בישראל ומקטין את כמות הכסף אשר נמצאת בידי הציבור.
  • פגיעה בחוסנה החברתי והכלכלי של המדינה: הון שחור שאינו מדווח פוגע ביכולת המדינה להקצות את המשאבים הדרושים לקימוה כגון: ביטחון, חינוך, רפואה ציבורית, תשתיות, רווחה, תעשיה, מחקר ופיתוח ועוד.