מהן עבירות צווארון לבן?

עבירות פליליות

מערכת החוק והאכיפה נוצרה בכדי לאפשר לציבור חיים נורמאליים, תוך שמירה על זכויות הפרט כגון שלמות הגוף, צנעת הפרט ושלום הציבור. מעשים המכוונים כנגד האמור לעייל מוגדרים כעבירות בסיסיות ביותר, עבירות טבעיות המבדילות אותנו כבני אדם מבעלי החיים ומדריכה את הציבור לשלוט ביצריו.

מקובל להגדיר עבירות אלה כעבירות צווארון שחור, כאשר המכנה המשותף שלהם יתרכז סביב השאלות העובדתיות בעבירות פיזיות ברובן, אותן קל לזהות בכלים פשוטים למדי. כך למשל עבירת אלימות כנגד אדם קלה לזיהוי שכן קיים נפגע עבירה, מתלונן ועבריין. במקרים כאלה מערכת האכיפה יודעת לזהות ולתת מענה.

עבריין צווארון לבן

בעולם עבירות צווארון לבן, העבירות מוגדרות ככלכליות כמו שוחד, זיוף, עושק, מרמה ועבירות פיסקאליות. העבריין הוא בדרך אדם תרבותי, נורמטיבי ונעים הליכות שאינו מהווה סכנה פיזית לציבור.

מערכת האכיפה והחוק מתקשים להתמודד עם עבירות צווארון לבן, שכן מדובר בעבירות בהן אין נפגע ספציפי אלא מערכת שלמה. לאורך התקופה חלה נדידה של עבריינים קלאסיים לכוון עבירות צווארון לבן. המניע העיקרי בעבירות דנן הוא בצע כסף, לדוגמא קצין משטרה העובד ברשות שלטונית מנצל את קשריו ומומחיותו לעשיית רווח אישי תוך שהוא מפיר חובת נאמנות וגורם  נזק למערכת בה הוא עובד. ראה   ת"פ 44139-07-15 מדינת ישראל נ' ערן מלכה, דברי כבוד השופט יעקוב צבן: " הנאשם ביצע שורה של עבירות לאורך ימים כחלק מתוכנית עבריינית שיטתית וכמעט ממוסדת, כשהוא מנצל את רום תפקידו ומעמדו, יוזם פעילות, מקבל שוחד וממשיך פעם אחר פעם. הנאשם פגע בעבודת המשטרה הן במקרים ספציפיים והן בתדמיתה ובאמון הציבור בהליך החקירתי והשיפוטי."

היקף ודרכי התמודדות

היקף התופעה רחב בהרבה ממה שמקובל לחשוב, מדובר בעבירות מתוחכמות הדורשות מומחיות רבה והיכרות  טובה של מרחב הפעילות בו פועל העבריין.

מחד גיסא קיים העבריין בעל כוח, עמדה בחירה במקום העבודה, מעמד חברתי מכובד, המכיר את אזור פעולתו לפרטי פרטים, מזהה הזדמנות לגריפת רווח נקודתית בה יש לו יתרון על פני אחר, לדוגמה מנכ"ל בחברה המבצע עבירה פשוטה כמו העדפת ספק כל שהוא תמורת קבלת שוחד, שלא לדבר על עבירות מתוחכמות הרבה יותר, הדורשות שיטות ניהול והסוואה מתוחכמות.

מאידך גיסא, מערכות האכיפה חסרות את המקצועיות, הנגישות  והכלים הטכנולוגיים לזיהוי ומעקב אחרי פעילות זו, ממחישות את הצורך בפיתוח מערכות ושיטות חקירה יעילות ובגיוס כלכלנים, רואי חשבון ועורכי דין מעולים וכן את השינוי ההתנהגותי החסר למערכת הקיימת.

בנוסף לאמור לעיל, נדרשת הקמת יחידות חקירה מקצועיות, ייעודיות בעלות מומחיות נקודתית  נוספות, לטיפול בסוגי עבירות בעלות מכנה משותף. ברור לכל, כי מדובר בתשתיות יקרות מאד הנדרשות להתאים עצמן לקצב ההתפתחות הטכנולוגית.

אכיפה והרתעה

מחקרים מראים שעבריין צווארון לבן מקבל החלטות באופן רציונאלי ובוחן את עשיית העבירה בשיקולים של עלות מול תועלת.

הרתעה אפקטיבית במיטבה תתקיים רק כאשר יגדל אחוז גילויי העבירות, עונש בעבור מעשה העבירה  והסבל בגינו יהיה גדול מהרווח שהעבריין עשוי להפיק.

עונש אפקטיבי יפגע באלמנטים החשובים לעושה העבירה ועשוי להגביר הרתעה שכן עבריין צווארון לבן הוא אדם רציונאלי ומתוחכם  אשר יביא בחשבון שיקולים קודם למעשה העבירה:

  1. פרסום פומבי יפגע במעמדו ובשמו הטוב.
  2. קנס כספי יפגע בכיסו ויביא לחוסר כדאות כלכלית לביצוע העבירה בהיבט הפרטי של העבריין עצמו ויתרום להרתעה בהיבט הציבורי.
  3. עונש מאסר יפגע בזכויותיו הבסיסיות של עושה העבירה וירתיע עבריינים פוטנציאליים.

לדוגמא ראה ת"פ 27597-06-11 רשות המיסים, היחידה המשפטית אזור מרכז ותיקים מיוחדים ואח' נ' גאון ואח' , דברי השופטת זהבה בוסתן" בעקבות הודאת הנאשמים בעובדות כתב האישום המתוקן הורשע הנאשם 1 בעבירות של קבלת דבר במרמה ואיומים לפי חוק העונשין, עבירות על חוק הלבנת הון, עבירה על חוק התכנון והבניה, עבירות על חוק מע"מ ובכלל זה עבירות של הוצאת חשבוניות פיקטיביות ועבירות על פקודת מס הכנסה. החברות הורשעו ביחד עם הנאשם 1 בחלק מהאישומים. הנאשם 2 הורשע באישום אחד בלבד בעבירה על סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון" עושי העבירה נענשו בין היתר בעונשי מאסר (48 חודשים בפועל) קנסות כבדים (כחצי מליון ₪) וכן חולט רכוש בשווי של 12,000,000 ₪.