חוות דעת – פרה רולינג

פרה רולינג, או החלטה מקדמית, הינו אישור או קביעה של רשויות המס הנוגע לבקשתו של נישום בעניין תוצאות המס בהקשר של עסקאות או פעולות של הנישום. תיקון מספר 147 לפקודת מס הכנסה משנת 2005 מסדר את נושא החלטת המיסוי (פרה רולינג) כאשר מתן החלטת המיסוי נועדה להקל על עבודת רשויות המס, להפחית את הדיונים הנדרשים עם פקיד השומה וכן לסייע בהסרת גורם אי הוודאות במגוון עסקאות במשק הישראלי. יש לציין כי החלטת המיסוי הינה כללית ותמציתית ולהחלטה המקדמית יש מעמד משפטי מוגבל אך יש להחלטה המקדמית חשיבות רבה עבור הנישומים על מנת לקבל החלטות בנוגע לפעולות שונות, לדוגמה החלטה הנוגעת לעסקת מקרקעין מסוימת.

יתרונות מוסד הפרה רולינג

למוסד ולהליך הפרה רולינג יתרונות רבים, במיוחד לאור העובדה שההנחיות של רשויות המס פונות לכלל הציבור בעוד החלטה מקדמית מיועדת לספק חוות דעת לנישום ספציפי. הליך הפרה רולינג מסייע לחברות וארגונים במגזר העסקי לקבל החלטות מיסוי. להחלטה המקדמית חשיבות גבוהה למגזר העסקי מכיוון שהיא מסייעת להסיר את הערפל בנוגע לפעולות מסוימות ולעסקאות שונות במשק ולכן ניתן למנוע חיכוכים ואי הבנות וכן להפחית את הצורך בדיונים עם פקיד השומה. לדוגמה, אדם המעוניין לבצע עסקת מקרקעין יכול לבחון דרכים שונות על מנת לקבל החלטה מהי החלופה הטובה ביותר מבחינתו בהיבט תשלום המס, וכך ישלם פחות מיסים.

הליך מקובל ברשויות השלטון בישראל

יש לציין כי הליך הפרה רולינג מקובל במספר רשויות שלטוניות, ביניהן רשות המסים, הרשות לניירות ערך, הממונה על ההגבלים העסקיים ורשויות נוספות. מאחר שרשויות השלטון נדרשות לפעול בשקיפות, עליהן לפרסם ברבים את ההחלטות המקדמיות אך פרטי מבקש ההחלטה וזהותו אינם מופיעים בהחלטה כדי לשמור על פרטיות ולמנוע חשיפת נתונים העלולים להסב לו נזק עסקי. אגב, כאשר הרשות קיבלה החלטה מקדמית אין היא יכולה לחזור בה אלא אם הנתונים שהוצגו בפניה נתגלו כלא נכונים או מטעים, וכן במקרים בהם לא נמסרו לרשות כל המסמכים הנדרשים לקבל החלטה מחייבת ונכונה. כך לדוגמה יכולים שני תאגידים לבדוק מראש האם תיאום עמדות ביניהם מנוגד לחוק והם עלולים לקבל התנגדות מצד הממונה על ההגבלים.

חשוב לדעת כי החלטה מקדמית אינה מחייבת את בתי המשפט מאחר וסמכות בית המשפט היא לפרש את החוק, אך ההחלטה המקדמית מחייבת את הרשות השלטונית בנוגע למקרה הספציפי של האדם הפונה. מאחר והחלטת הרשות השלטונית נעשית לרוב רק לאחר מעשה, התוצאה עלולה להסב נזק כלכלי לפונה, לדוגמה פתיחת עסק על ידי אדם מסוים בנכס אותו רכש במיטב כספו לצורך הקמת העסק, והחלטה של הרשות לא לאפשר לו לעבוד באזור.
משרד עורך דין רונן אורן ושות' מתמחה בתחום הפרה רולינג בארץ ובקבלת החלטות מקדמיות בתחומי מיסוי ובתחומים נוספים. המשרד מציע שירותי ייעוץ לישראלים ולתושבי חוץ המעוניינים להשקיע בישראל ומבקשים פרה רולינג באשר להשלכות המס הנוגעות להשקעה שלהם או לעניין אחר, לרבות השקעות בחברות הזנק.