תרגום נוטריוני

מהו תרגום נוטריוני?

כאשר אנחנו נדרשים להציג מסמכים רשמיים כגון: תצהירים, תעודות או אישורים רשמיים שונים למוסדות ציבור בחו"ל, נדרש תרגום שלהם לשפת היעד ואישור של נוטריון על נכונות ואמיתות התרגום.

אישור הנוטריון מאמת למעשה את התרגום ומהווה אסמכתא רשמית על נכונותו. זאת לגבי תרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית. במקרים של תרגום משפות אחרות, יתקבל אישור נוטריון לתצהיר המתורגם מטעם המתרגם.

חשוב לומר שקודם הפניה לנוטריון, יש לפנות למוסד אליו צריך להגיש את המסמך מתורגם ולקבל ממנו הנחיות מדויקות בדבר אופי התרגום וההגשה שלו.

תעריף תרגום נוטריוני

מחירי שירות התרגום הנוטריוני הם אחידים וקבועים ומחייבים את כל הנוטריונים בישראל. המחירים משתנים בהתאם למדד המחירים לצרכן, וניתן למצוא אותם באתר משרד המשפטים.

סוגי מסמכים הדורשים תרגום נוטריוני

תרגום נוטריוני יידרש, על פי רוב, עבור המסמכים הבאים:

  • מסמכים משפטיים: כתב תביעה, ייפוי כוח, כתב תשובה, פסק דין, תצהיר.
  • תעודות: דרכון, תעודת זהות, רשיון נהיגה, תעודת בגרות, תעודת מקצוע, תעודת הצטיינות, תעודת הערכה, תעודת הוקרה, תעודת סיום לימודים, תעודת לידה, תעודה רפואית, תעודת שחרור מהצבא, תעודת פטירה, תעודת נישואין, תעודת גירושין.
  • מסמכים עסקיים: קבלה, חשבונית, תעודת משלוח, חוזה, רשיון עסק, החלטת חברה, תקנון, תזכיר, מסמכי חברה, מסמכים ציבוריים.

אישור נכונות התרגום הנוטריוני

אישור נכונות התרגום הנוטריוני, הוא למעשה אסמכתא מאושרת לכך כי התרגום נאמן למקור. על הנוטריון שמאשר את נכונות התרגום הנוטריוני לשלוט בשפת היעד ובשפת המקור. אם אינו שולט באחת מהן באופן מלא, הוא רשאי להפנות את המסמך לתרגום מטעם מתרגם מקצועי ולאחר מכן לקבל מהמתרגם הצהרה כי הוא שולט בשפת המקור ובשפת היעד, וכי התרגום נעשה במהימנות לטקסט המקורי ובאופן נאמן למקור. הנוטריון יחתום על הצהרה זו והיא למעשה תהווה את האישור הנוטריוני לתרגום.